Ochrana hospodářské soutěže

Pro své klienty zajišťujeme také:

  • obecné poradenství v oblasti soutěžního práva
  • právní poradenství v oblasti tzv. blokových výjimek, včetně blokové výjimky v automobilovém průmyslu
  • právní poradenství v oblasti nekalé soutěže, tedy zejména řešení případů klamavé reklamy, klamavého označování zboží a služeb, vyvolání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti podniku, výrobků či služeb jiného soutěžitele, podplácení, zlehčování, srovnávací reklamy, porušování obchodního tajemství, ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostředí
  • zastupování klientů ve sporech vyplývajících z nekalosoutěžního jednání
  • a další...